Spelar ordmängden någon roll inom SEO?

Nej, ordmängden spelar ingen roll för SEO. Antalet ord har inte samma rankingpåverkan som det hade tidigare. Nu ser Google snarare på vilket informationsvärde varje sida ger och ställer detta i relation till övriga sidor i deras index.

Att tänka på med ordmängd inom SEO:

  1. Innehållskvalitet och relevans: Det primära fokuset bör alltid vara på kvaliteten och relevansen av innehållet snarare än enbart på ordmängden. Högre ordmängd kan i vissa fall ge utrymme för att täcka ett ämne mer ingående, vilket kan vara värdefullt för både användare och sökmotorer.
  2. Täckning av ämnet: Längre innehåll ger möjlighet att behandla ett ämne mer heltäckande, vilket kan göra sidan till en mer auktoritativ källa i Googles ögon. Detta kan inkludera att svara på relaterade frågor, diskutera olika aspekter av ämnet samt att möta sökintentionen bättre än de befintliga sidorna på Google.
  3. Användarengagemang: Längre innehåll kan öka tiden en användare spenderar på en sida, vilket är en faktor som kan signalera engagemang och relevans till sökmotorer.
  4. Naturlig användning av sökord: Med mer innehåll finns det fler naturliga möjligheter att inkludera relevanta sökord, synonymer och relaterade termer, vilket kan hjälpa till att förbättra sidans synlighet i sökresultaten.
  5. Balans är nyckeln: Det är viktigt att balansera längden på innehållet med användarupplevelsen. Mycket långt innehåll som är upprepande eller inte tillför värde kan leda till dålig användarupplevelse och hög avvisningsfrekvens.

Att ha som tumregel att skriva 300 ord per sida är därför inte en relevant tumregel längre. I vissa fall behövs inte ens text på en sida.

Se hellre hur du kan öka informationsvärdet på din sida, istället för att lägga till en så kallad wall-of-text, ”för att det är bra för SEO”.

Få SEO-tips direkt i mejlkorgen


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *