Sökmotoroptimering – Guide till hur du lyckas med SEO 2024

Varje dag gör svenskarna 55 miljoner sökningar på Google enligt Andrea Lewis Åkerman, kommunikationsansvarig på Google Sverige (2018).

Att synas högt upp när någon söker efter dina produkter eller tjänster blir allt viktigare för många svenska bolag.

I den här guiden kommer vi gå igenom grunderna inom SEO. Målet är att du ska kunna ta med dig praktiska tips och råd för att öka din synlighet på Google.

Vad är sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering (SEO) är processen att förbättra en webbplats för att öka dess synlighet när människor söker efter produkter eller tjänster relaterade till ditt företag på Google och andra sökmotorer. Ju bättre synlighet en webbplats har i sökresultaten, desto fler potentiella kunder kan du få.

Vad betyder SEO?

SEO står för sökmotoroptimering (från engelskans Search Engine Optimization) vilket innebär att förstå hur sökmotorer fungerar, vad människor söker efter, och varför de söker. Och sedan arbeta utifrån detta för att möta efterfrågan.

Innan du börjar med SEO

Innan du börjar med SEO är det viktigt att du har en målsättning.

 • Vill du öka din försäljning online?
 • Vill du driva fler besökare till din hemsida?
 • Vill du öka din försäljning på ett visst sortiment på din hemsida?

Koppla gärna målet mot dina affärsmål, och se SEO som en performance-kanal. Hur kan SEO bidra till att du når dina verksamhetsmål?

Har man inget mål med sin SEO kan det vara lätt hänt att man allokerar för lite resurser till satsningen eller att man helt enkelt inte har en tydlig bild på vart man ska börja.

När du har ett tydligt mål med din satsning är det dags att börja analysera vilka sökningar dina potentiella kunder gör.

Sökordsanalys

En sökordsanalys bör vara grundstenen i din SEO-satsning. Målet med en sökordsanalys är att förstå hur dina potentiella kunder söker, men även att analysera konkurrensen samt relevansen mot ditt affärsmål.

Förstå hur dina potentiella kunder söker

I första steget handlar det om att sätta sig i skorna hos sina potentiella kunder. Vad söker de på? Med sökordsverktyg som Ahrefs eller Google Keyword Planner kan du få fram sökvolymen på sökord.

Sökvolymen ger en indikation på efterfrågan för ett specifikt sökord på Google.

SEO-tips: Använd dig av huvudsökord

SEO-tips: Se vad dina konkurrenter syns på

SEO-tips: Använd konkret data från Google Ads

Förstå intentionen bakom sökningen

Bakom varje sökning finns en intention. Detta kallas för sökintention (search intent på engelska) och delas ofta upp i följande kategorier:

 • Navigations sökning: Sökaren vill hitta en specifik webbplats
 • Informativ sökning: Sökaren vill hitta information om något.
 • Kommersiell intention: Sökaren vill göra research inför ett framtida köp.
 • Transaktionell sökintention: Sökaren vill köpa en specifik produkt eller tjänst.

När du tagit fram sökorden är det viktigt att säkerställa att du fokuserar på sökord som hjälper dig att nå din målsättning. Vill du öka försäljningen bör du fokusera främst på de sökord med transaktionell sökintention.

Tänk dock på hela kundresan, och ifall din kund går igenom en lång köpprocess bör du ha touch-points vid flera delar av köpresan – detta är speciellt viktigt om du jobbar B2B, säljer tjänster eller dyrare produkter.

Analysera konkurrensen på sökorden

När du plockat ut sökorden och vilken volym de har bör du även analysera vilken konkurrens det är på sökorden. Har du en nystartad hemsida eller en hemsida med låg auktoritet hos Google kan det vara svårt att ranka för sökord med stora sökvolymer och hög konkurrens.

Analysera konkurrensen på sökordet genom att:

 • Sök efter sökordet på Google: Vilka konkurrenter ser du där? Är det enbart företag med hög varumärkeskännedom? Eller finns det några mindre aktörer som syns på sökordet?
 • Analysera länkprofilerna på förstasidan: Använd ett verktyg som Ahrefs eller SEMRush för att analysera vilken auktoritet hemsidorna på första sidan har. I Ahrefs använder de Domain Rating (DR) som är en indikation på hur stark en sajt är (0 är lägst och 100 är högst). Se ifall du hittar någon inom topp 10 som har en liknande styrka som din egna hemsida.

Se till att välja sökord som du har en chans att synas på. Det är vanligt att man som nybörjare riktar sig mot de mest konkurrensutsatta sökorden, där man faktiskt inte har möjlighet att synas.

Det är oftast bättre att gå mot de sökord med lägre sökvolym men lägre konkurrens till en början för att skapa snabbare resultat med SEO. Annars kan man lägga mycket arbete förgäves, och inte få några resultat då man inte lyckas synas på sökord som till exempel ”skor”.

Relevans mot verksamhet

Sist, men inte minst, är det viktigt att se till att sökorden har en tydlig relevans mot din verksamhet. Gå igenom sökorden och ”kill your darlings”. Du bör enbart optimera mot sökord som faktiskt arbetar i samma riktning som dina affärsmål.

On-page SEO

När du har valt ut vilka sökord du vill fokusera på, vare sig det är tre sökord eller 300 sökord, så är det dags för arbetet med on-page SEO.

On-page SEO handlar om sidorna på er sajt, hur väl dessa är optimerade mot potentiella sökord och att hjälpa Google förstå er relevans mot de sökord ni vill synas på.

On-page faktorer att ha i åtanke:

 • Varje sida ska fokusera på ett sökbeteende.
 • Titeln och huvudrubriken på sidan ska nämna sökordet.
 • Innehållet ska vara kärnfullt och förtjäna att ranka.
 • Använd underrubriker för att dela upp din text.
 • Använd interna länkar.

Skapa innehåll som förtjänar att ranka

SEO-tips: Så skriver du SEO optimerat innehåll

Använd sökfraser och sökord i rubriker (H1, H2, H3.)

Varje sida ska fokusera på ett sökord

Varje sida ska fokusera på ett sökord. Eller rättare sagt, ett sökbeteende.

Du bör inkludera synonymer och sökord med samma sökintention på samma sida.

Exempel:

 • Erbjuder ditt företag både takläggning och takrenovering, bör du skapa två sidor för era två tjänster för att öka era chanser att ranka på både “takrenovering + stockholm” och “takläggning + stockholm”.
 • Däremot kan du på din sida inkludera sökorden ”takläggare stockholm” och ”takläggning stockholm”, då sökningen har samma intention.

Det är alltså viktigt att tänka på att inte optimera på olika sökbeteenden på samma sida.

Optimerar du en sida för ”Takrenovering, Takläggning och plåtarbete i Stockholm” kan det bli svårt för Google att matcha denna sida mot relevanta sökord.

Osäker på om två sökord har samma sökintention?

Optimera titel

Titeln på varje sida är ett av de viktigaste elementen för SEO. Den ger en snabb överblick över sidans innehåll för både användare och sökmotorer. För att effektivt använda titeltaggen, följ dessa riktlinjer:

 • Se till att det viktigaste sökordet för sidan är med i titeln.
 • Håll titeln inom 50-60 tecken för att säkerställa att den visas korrekt i sökresultaten.
 • Varje sida bör ha en unik titel som tydligt beskriver sidans innehåll.
 • Skriv en titel som lockar användare att klicka samtidigt som den ger en tydlig bild av vad sidan handlar om.

Tips: Se titeln som en annons och skriv ordentlig annons-copy. Använd titeln för att förklara varför sökaren ska klicka in hos just er, detta genom att lyfta era USP:ar (unique selling points) eller andra viktiga köpargument för era kunder.

Optimera huvudrubriken

Huvudrubriken är det första som fångar besökarens uppmärksamhet på din sida och spelar en stor roll för SEO.

 • Se till att inkludera ditt primära sökord på ett naturligt sätt.
 • Din huvudrubrik bör vara tydlig och beskriva sidans innehåll.
 • Det bör endast finnas en <h1> tagg per sida för att tydliggöra sidans huvudämne.

Skriv en lockande metabeskrivning

Metabeskrivningen är en kort sammanfattning av sidans innehåll och visas under titeln i sökresultaten. Den påverkar inte rankingen, men kan vara något man bör optimera för att säkerställa att man får in klicket.

 • Skriv en metabeskrivning som beskriver sidans innehåll.
 • Försök att inkludera relevanta sökord på ett naturligt sätt. Detta då Google fetmarkerar sökorden i metabeskrivningen ifall användaren använt det ordet.
 • Formulera beskrivningen så att den lockar användare att klicka på ditt sökresultat. Gärna med tydliga call-to-actions.
 • Sträva efter att hålla metabeskrivningen inom 155-160 tecken för att säkerställa att den inte bryts eller inte visas för att den är för lång.

Länka mellan era sidor (interna länkar)

Interna länkar hjälper Google att navigera mellan era sidor, och skapar en koppling mellan dessa sidor vilket kan hjälpa de förstå relevansen.

Att tänka på med interna länkar:

 1. Använd beskrivande ankartexter: Ankartext (det vill säga länkens text) bör vara relevant och vara förklarande mot vad sidan man länkar till innehåller. Få gärna med sökordet i ankartexten.
 2. Skapa logiska länkar: Länka vidare till innehåll som ger mervärde för läsaren och hjälper Google förstå kopplingar mellan olika sidor på din sajt.
 3. Undvik överdriven länkning: För många interna länkar kan förvirra både användare och sökmotorer. Då riskerar du att sprida ut länkkraften för mycket på varje sida.

Läs mer om: Interna länkar

Teknisk SEO

Inom teknisk SEO handlar det om att göra det enkelt för era användare och Google att använda er sajt. För användare handlar det främst att er sajt ska vara snabb, enkel att navigera och med så lite friktion som möjligt för vad användaren vill ha ut av besöket.

För SEO så är det viktigt att säkerställa att Google kan nå, förstå och se alla era sidor på sajten.

Tekniska faktorer som är viktiga:

 • Navigation. Säkerställ att ni har en tydlig sajtstruktur och att ni länkar mellan relevanta sidor på er sajt (interna länkar)
 • Att Google kan komma åt och indexera sidorna på sajten. Säkerställ att ni inte blockar Google från er sajt (med t.ex. noindex eller robots.txt)
 • Prestanda. Laddningstiden påverkar användarupplevelsen. Om din sida laddar långsamt påverkas upplevelsen negativt och konverteringsgraden minskar. Det kan även vara svårare för Google att spindla av och rendera upp dina sidor.
 • Strukturerad data. Genom att strukturera informationen på dina sidor med Schema.org kan du hjälpa Google förstå informationen och sedan nyttja den för att visa upp mer information om din produkt eller tjänst direkt i sökresultaten.
 • Sitemap. Med en sitemap kan du hjälpa Google att hitta nya eller befintliga sidor.

Länkar (off-page SEO)

För att synas hos Google behöver du andra som intygar att det du skriver på din sajt är bra och relevant. Du behöver ett förtroende hos Google. Detta avgör Google genom länkar från andra sajter.

Länkar från andra sajter ger er sajt trovärdighet, speciellt om sajten som länkar till er är relevant mot din verksamhet och att sajten som länkar till er har en stark trovärdighet hos Google (länkar).

Därför är det viktigt att löpande jobba med länkar för att få in mer trovärdighet. 

Såhär kan du skaffa länkar till din sajt:

 • Kontakter – Kontakta leverantörer och kunder, och se ifall de kan tänka sig länka till din sajt från deras sajt.
 • PR – Jobbar ni redan med PR så är detta ett guldläge för att få in fler länkar till er sajt.
 • Affiliatemarknadsföring – Genom att jobba med affiliatemarknadsföring kan ni få starka länkar från sajter som marknadsför era produkter eller tjänster.

Det finns inget sätt som är enskilt bäst att jobba med utan jag rekommenderar en bred mix av olika länktyper för att skapa en så naturlig länkprofil som möjligt.

Uppföljning av SEO

Efter allt arbete man lagt ner bör man följa upp på resultaten som insatserna gett.

 • Har du börjat synas bättre för de sökord du optimerat mot?
 • Har din organiska intäkt ökat?

Gå in på Google Search Console och Google Analytics och jämför hur trafiken ser ut mot en tidigare period (samma period ifjol, eller mot månaden innan). I Google Search Console kan du även se vilka sökord du syns bättre.

Du kan även använda dig av en ranktracker, ett verktyg som uppdaterar dig löpande (dagligen, veckovis eller månadsvis) vilken placering du har på ett eller flera sökord.

Det är viktigt att förstå att SEO är ett långsiktigt arbete och att man kan behöva uppdatera innehållet och arbeta med auktoriteten löpande för att fortsätta driva intäkt organiskt.

Optimera mot lågt hängande frukter

Ett väldigt användbart tips är att optimera mot lågt hängande frukter utifrån den data du har i dagsläget. Detta kan ge väldigt snabba effekter för din organiska trafik och kan hjälpa dig täcka luckor i innehållet du publicerat.

Du kan använda data från Google Search Console för att hitta och optimera lågt hängande frukter.

Steg-för-steg guide för att hitta lågt hängande frukter:

 1. Välj sida för optimering: Identifiera sidor som inte är optimerade för de nyckelord de rankar för. Dessa sidor bör ha många visningar men en låg klickfrekvens (CTR)​​. Klicka in på en specifik sida.
 2. Hitta sökord att optimera: Klicka på fliken ”Frågor” för din valda sida. Hitta efter sökord med många visningar, låg CTR och hög position.
 3. Optimera sidan för sökorden. Använd datan för att filtrera på de sökord som har:
  • en hög genomsnittsposition men låg klickfrekvens. Då kan du behöva optimera titeln och metabeskrivningen för att locka till klick.
  • en låg genomsnittsposition, låg CTR men många visningar. Detta tyder på att sökordet bör besvaras på ett bättre sätt på den befintliga sidan, eller genom att skapa en ny sida specifikt mot det sökbeteendet.

Fördelar med SEO

 • Lönsamt – SEO är ofta en av de absolut mest lönsamma kanalerna. Kostnaden är relativt sett låg i relation till andra marknadskanaler.
 • Långsiktigt – När du jobbar med betald annonsering så måste du fortsätta köpa trafik för att inte tappa trafiken. Med SEO kan du fortsätta få in trafik till din sajt även fast du inte jobbar med SEO varje dag.
 • Insikter om dina besökare. Genom att jobba med SEO kan ni få insikt i dina kunders beteende och eventuella frågor de ställer på Google inför ett köp. På så sätt kan du fånga upp dessa för att skapa trovärdighet för er verksamhet och få in fler nöjda kunder.

Nackdelar med sökmotoroptimering

 • Kräver mer investering i arbetstid. För många är det största bekymret investeringen i arbetstid. Det är många som hävdar att SEO tar 6-12 månader för att se resultat.
 • Längre startsträcka. SEO är inte så enkelt som att klicka på en knapp och se sin trafik att öka. SEO kan ta lång tid att se effekt på, men behöver nödvändigtvis inte göra det.

De bästa SEO verktygen 2024

Verktyg för sökordsanalys

 • Ahrefs – Ett betalverktyg som har många funktioner som kan nyttjas. Deras sökordsverktyg är ett av marknadens bästa. Du kan även se vilka sökord dina konkurrenter syns på med hjälp av Ahrefs.
 • SEMRush – Ett betalverktyg, som likt Ahrefs, kan hjälpa till med många aspekter av SEO. Jag föredrar personligen Ahrefs, men SEMRush är populärt bland många.
 • Google Keyword Planner (sökordsplaneraren) – Ett gratis verktyg för att få fram sökordsdata. Har personligen inte använt det på några år, men här kommer datan från Google själva.
 • Google Search Console – Kan användas för att se antalet sökningar (impressions) som gjorts och på så sätt hitta nya sökord du glömt att nämna i texten (se ”lågt hängande frukter-metoden” tidigare i denna guide).
 • Ubersuggest.io (gratis) – Ett gratis verktyg. De ger ett par gratis körningar per dag i deras index.

Verktyg för länkanalys

 • Ahrefs
 • SEMRush

Verktyg för teknisk SEO

 • Screaming Frog
 • Inspect URL (i Google Search Console)

Vanliga frågor och svar

Kan man utbilda sig inom SEO?

Man kan lära sig grunderna inom SEO genom att gå en SEO-kurs eller ta en YH-utbildning, däremot är den bästa utbildningen att faktiskt operativt arbeta med SEO. Skapa en egen hemsida och lär dig driva trafik till den genom SEO.

Vad är skillnaden mellan SEO och SEM?

SEO handlar om att synas högt på relevanta sökord. Genom SEM (Google Ads) så betalar man för klicken genom en bud-algoritm.

SEO och Google Ads (SEM) bör jobba nära varandra då man syns i samma sökresultat – och kan ta lärdom från varandra. Genom att testa sökord på Google Ads så kan man köpa sig dyrbar tid och optimera för rätt sökord inom SEO snabbare.

Var köper man SEO?

SEO är inget man köper en gång och sedan är man klar med det. SEO är en iterativ process där man ständigt måste upprätthålla och anpassa sig efter konkurrensen. SEO kan köpas av SEO-byråer, SEO-konsulter eller webbyråer.

Det är viktigt att personen du anlitar har koll på SEO. Det är många som säger att de kan SEO men egentligen inte har speciellt bra koll.

Varför är SEO viktigt?

SEO är viktigt då man i de flesta branscher idag har konkurrenter som investerar i SEO och bygger på trovärdigheten till deras sajt kontinuerligt.

Därför är det smart att börja tänka SEO redan från start, även fast man inte kan allokera speciellt mycket tid och resurser på det till en början så skapar man bättre förutsättningar för långsiktig synlighet.

Är SEO gratis?

Trafiken du får när du rankar på sökord betalar du inte för, till skillnad mot hur Google Ads fungerar. Däremot så krävs det en långsiktig investering för att synas på dina viktigaste sökord.

Fungerar SEO olika baserat på vad man befinner sig?

SEO fungerar likadant på de flesta ställen i världen, iallafall där Google är den sökmotor som dominerar. Det spelar alltså ingen roll om din verksamhet är i Malmö, Stockholm eller Örebro – eller om ni vill synas i Norge eller i för den delen i Japan. Det fungerar exakt likadant, och du kan applicera tankesätt oavsett marknad.

I vissa länder, som Kina eller Ryssland, är inte Google den största sökmotorn. Därför kommer optimeringen fungera något annorlunda.

Fungerar SEO för alla verksamheter?

SEO fungerar bra för alla verksamheter, oavsett om du säljer tjänster globalt eller supernischade produkter lokalt. Så länge det är någon som söker efter relevanta sökord kopplat till din produkt eller tjänst på Google så är SEO något för dig.

Vad kostar SEO?

SEO kostar ingenting. Däremot bör du ha med dig att du kommer behöva lägga tid på en lyckad SEO-strategi. När du väl börjar ranka och få in intäkt är det en långsiktig kanal för återkommande intäkt, men även i toppen behöver man kontinuerligt vässa sin SEO för att fortsätta vara relevant och trovärdig.

Få SEO-tips direkt i mejlkorgen