Vad är noindex inom SEO?

”Noindex” är en instruktion som används inom SEO för att tala om för sökmotorer, som Google, att inte indexera en specifik sida på din webbplats. Det innebär att sidan inte kommer att visas i sökresultaten.

När du använder en ”noindex”-tagg i en webbsidas HTML-kod eller i HTTP Response Header, signalerar du till sökmotorernas crawlare (även kända som bots eller spindlar) att inte lägga till sidan i sitt index. Detta kan vara användbart i flera situationer, till exempel:

  1. Sidinnehåll är inte avsett för allmänheten: Om du har sidor på din webbplats som inte erbjuder värde för externa användare eller inte är menade att vara offentligt tillgängliga, som adminsidor eller sidor under utveckling.
  2. Undvika duplicerat innehåll: Om din webbplats har sidor med innehåll som är väldigt likt andra sidor, kan ”noindex” hjälpa till att förhindra problem med duplicerat innehåll, vilket kan påverka din SEO-negativt.
  3. Fokus på viktiga sidor: Om du vill att sökmotorer ska fokusera på att indexera viktigare delar av din webbplats kan du använda ”noindex” för mindre viktiga sidor.

Det är viktigt att förstå att även om en sida är märkt med ”noindex”, kan den fortfarande nås av användare som känner till URL:en direkt eller via interna länkar på webbplatsen. ”Noindex” förhindrar bara att sidan dyker upp i sökmotorernas sökresultat.

För att implementera noindex finns det huvudsakligen två metoder:

Noindex meta-tagg

För att förhindra att alla sökmotorer som stödjer noindex-regeln indexerar en sida på din webbplats, kan du placera följande meta-tag i avsnittet <head> av din sida:

<meta name="robots" content="noindex">

För att endast förhindra Googles webbcrawlare från att indexera en sida:

<meta name="googlebot" content="noindex">

Observera att vissa sökmotorer kan tolka noindex-regeln på olika sätt, och därför kan sidan fortfarande visas i resultat från andra sökmotorer.

Noindex i HTTP-svarshuvudet (response header)

Istället för en meta-tag kan du skicka ett X-Robots-Tag response med ett värde av antingen noindex eller none i ditt svar. Ett svarshuvud kan användas för icke-HTML-resurser, såsom PDF-filer, videofiler och bildfiler.

Här är ett exempel på ett HTTP-svar med ett X-Robots-Tag-svarshuvud som instruerar sökmotorer att inte indexera en sida:

HTTP/1.1

200 OK

(...)

X-Robots-Tag: noindex

(...)

Få SEO-tips direkt i mejlkorgen


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *