Vad är index bloat inom SEO?

”Index bloat” inom SEO refererar till situationen när en sökmotor indexerar en stor mängd sidor från en webbplats som egentligen inte tillför något värde till sökresultaten. Detta kan hända av olika anledningar och leder ofta till flera problem för webbplatsens resultat i sökmotorerna.

Orsaker till index bloat kan inkludera:

 1. Duplicerat innehåll: Om en webbplats har många sidor med liknande eller identiskt innehåll, kan detta leda till index bloat. Detta kan inkludera både interna dupliceringar (till exempel, identiska produktbeskrivningar på olika sidor på din webbplats) och externa dupliceringar (samma innehåll finns på andra webbplatser).
 2. Automatiskt genererade sidor: Vissa webbplatser skapar automatiskt nya sidor för olika sökparametrar, taggar eller kategorier. Detta kan snabbt leda till en stor mängd lågkvalitativa sidor.
 3. Session IDs och URL-parametrar: Webbplatser som skapar unika URL:er för varje besöksession eller använder URL-parametrar för till exempel filtrering och sortering) kan oavsiktligt skapa stora mängder av sidor som sökmotorer kan indexera.

Problem som index bloat kan leda till:

 1. Försämrad crawl-budget: Sökmotorer har en begränsad mängd resurser de tilldelar för att crawla varje webbplats (känd som ”crawl budget”). Om en stor del av denna budget används för att crawla irrelevanta eller lågvärdiga sidor, kan viktigare sidor bli förbisedda eller crawlas mindre frekvent.
 2. Förvirrande signaler till sökmotorer: När sökmotorer stöter på stora mängder av lågkvalitativa eller duplicerade sidor kan det skicka förvirrande signaler om vilket innehåll som är viktigast, vilket kan påverka webbplatsens övergripande synlighet och ranking.
 3. Sämre användarupplevelse: Index bloat kan leda till att användare hamnar på sidor som inte är relevanta eller av låg kvalitet, vilket försämrar användarupplevelsen och kan öka avvisningsfrekvensen.

För att åtgärda index bloat, kan du:

 • Använda ”noindex”-taggar på sidor som inte ska indexeras.
 • Förbättra hantering av URL-parametrar.
 • Se över och konsolidera duplicerat innehåll.
 • Blockera sökmotorer från visst innehåll med robots.txt
 • Gå igenom och städa upp webbplatsens innehåll löpande.

Få SEO-tips direkt i mejlkorgen


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *