Vad menas med duplicerat innehåll?

Duplicerat innehåll inom SEO innebär att liknande eller identiskt innehåll förekommer på flera platser (URL:er) på internet. Detta kan gälla texter, bilder eller annat typ av innehåll som är tillräckligt lika för att anses vara dubbletter.

Typer av duplicerat innehåll:

  1. Internt duplicerat innehåll: Detta uppstår när samma eller mycket liknande innehåll finns på flera sidor inom samma webbplats. Detta kan ske av misstag (t.ex. genom tekniska fel eller dålig hantering av CMS-system) eller medvetet (t.ex. genom att återanvända produktbeskrivningar).
  2. Externt duplicerat innehåll: Detta inträffar när innehållet på en webbplats är detsamma eller mycket likt innehållet på en annan webbplats. Detta kan inkludera situationer där innehåll kopieras från en webbplats till en annan utan ändring.

Konsekvenser och problem med duplicerat innehåll:

  • Svårt att ranka och indexeras: Om en ny sida upptäcks av Google som har identiskt innehåll med en befintlig sida som redan är indexerad, kan de välja att inte indexera sidan för att informationen redan är publicerad på webben.
  • Förvirring för sökmotorer: När liknande innehåll finns på flera URL:er, kan sökmotorer ha svårt att avgöra vilken version som är mest relevant för ett visst sökord. Detta kan leda till att fel sida indexeras eller rankas.
  • Intern konkurrens: När flera sidor på en webbplats tävlar om samma sökord, kan det leda till intern konkurrens, vilket påverkar webbplatsens förmåga att ranka effektivt för dessa sökord.

För att hantera duplicerat innehåll kan du använda följande lösningar:

  • Använda 301-omdirigeringar för att leda trafik och länkkraft till den mest relevanta eller auktoritära sidan.
  • Använda kanoniska taggar för att markera vilken version av innehållet som är den ursprungliga eller föredragna.
  • Lös problemet rent tekniskt för att på till exempel paginerade sidor inte visa brödtexten på sida 2, sida 3, och så vidare.
  • Uppdatera och ändra innehållet för att göra det unikt på varje sida där det används.

Få SEO-tips direkt i mejlkorgen


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *