Vad är en canonical URL (kanonisk URL)?

En kanonisk tagg, eller ”canonical tag”, är en HTML-kod som används för att ange den föredragna eller original versionen av en webbsida till sökmotorer. Om en webbplats innehåller flera sidor med liknande eller identiskt innehåll, hjälper den kanoniska taggen sökmotorer att förstå vilken sida som ska betraktas som originalet.

Användningen av kanoniska taggar är viktig för flera anledningar:

  1. Kan hindra problem vid duplicerat innehåll: Canonical hjälper till att undvika problem som kan uppstå när identiska eller mycket liknande sidor indexeras av sökmotorer (såsom duplicerat innehåll). Genom att använda kanoniska taggar kan man peka ut vilken version som är den mest relevanta för indexering och ranking.
  2. Hantering av liknande innehåll: För webbplatser med mycket liknande sidor (till exempel e-handelsplatser med produkter som bara skiljer sig åt lite eller har filtreringsparametrar) gör kanoniska taggar det möjligt att behålla dessa sidor utan att orsaka SEO-problem.

Ett exempel på användningen av en kanonisk tagg i HTML-koden för en webbsida är:

<link rel="canonical" href="http://www.dinhemsida.se/foredragen-sida/" />

Denna ska placeras på sidan som är kopian på den föredragna sidan.

I detta exempel berättar taggen för sökmotorer att ”http://www.dinhemsida.se/foredragen-sida/” är den version av sidan som bör betraktas som huvudkällan och som ska indexeras. Denna ska placeras på sidan som är kopian på den föredragna sidan.

Tänk på: Canonicals ses som en hint av Google. Det betyder att en sida med en canonical kan indexeras och skapa problem med duplicerat innehåll. Du kan då behöva använda noindex för att säkerställa att sidan inte indexeras.

Få SEO-tips direkt i mejlkorgen


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *