Sökordsanalys – Så skapar du en framgångsrik sökordsanalys

Att göra en sökordsanalys är ofta det första steget man måste göra när man börjar arbeta med sin SEO. I denna guide går vi tillsammans igenom vad man bör tänka på när man gör en sökordsanalys, samt konkreta tips hur du gör en sökordsanalys.

Vad är en sökordsanalys?

Sökordsanalys är processen att identifiera och analysera specifika sökord som personer använder när de söker efter information online, speciellt på sökmotorer som Google. Målet är att förstå vilka sökord som är mest relevanta och användbara för att locka kunder eller trafik till sin hemsida.

Varför är det viktigt att göra en sökordsanalys?

Det är viktigt att göra en sökordsanalys innan du påbörjar ditt SEO-arbete. Att börja optimera mot sökord utan en sökordsanalys kan göra att man jobbar i blindo. Och på så sätt lägger onödig tid på sökord utan sökvolym eller så jobbar i samma riktning som din målsättning.

Fördelar med en sökordsanalys

 1. Hjälper dig förstå målgruppen: Genom att veta vilka sökord som används kan man bättre förstå sin målgrupps behov och intressen, och se till att man på sin webbplats möter efterfrågan.
 2. Driva trafik: Genom att rikta in sig på rätt sökord kan man locka mer kvalificerad trafik till sin webbplats.
 3. Fler konverteringar: Optimering mot sökord med köpintention leder till högre konverteringsgrad genom att locka besökare som är mer benägna att agera.

Begrepp att känna till inom sökordsanalys

Innan du gör en sökordsanalys kan det vara bra att känna till de fundamentala begreppen som du kommer stöta på när du gör en sökordsanalys.

Sökvolym (Search volume)

Sökintention (Search intent)

Huvudsökord (Head term)

Long-tail sökord (Long-tail keywords)

Steg-för-steg hur du gör en sökordsanalys

 1. Identifiera ditt mål: Konkretisera ditt mål för att styra sökordsanalysen i samma riktning som din målsättning. Vill du att ett visst produktsegment på din hemsida ska synas bättre? Fokusera då sökordsanalysen på detta segment.
 2. Använd ett sökordsverktyg: Använd verktyg som Ahrefs, Semrush eller Google Keyword Planner för att hitta sökord baserat på relevans, sökvolym och konkurrens.
 3. Analysera sökintention: Bedöm varje sökords intention för att säkerställa att de matchar ditt innehåll.
 4. Gruppera sökorden: Gruppera alla sökord med samma sökintention till en och samma sida.
 5. Bedöm konkurrensen: Analysera hur svårt det kommer att vara att ranka för varje sökord? Se över vilka som syns på sökorden idag, och hur du kan
 6. Prioritera efter relevans: Välj sökord som är mest relevanta för din verksamhet och har potential att driva trafik och konverteringar.

Efter du utfört din sökordsanalys är det dags att överföra detta till praktiska åtgärder på din hemsida. Läs min guide till sökmotoroptimering om du känner dig osäker.

Gruppera sökord efter sökintention

När du tagit fram sökorden du vill fokusera på är det dags att gruppera dessa. Jag brukar personligen använda mig av Google Sheets och ha en rad per sökbeteende.

Exempel på gruppering av sökord:

Hur vet man vilka sökord man ska gruppera?

Att gruppera sökord handlar om att se till intentionen bakom. Vissa sökord kommer vara enkla att gruppera genom att enbart läsa vad sökordet innehåller, till exempel ”nike skor” och ”köpa nike skor”.

Är man osäker är ett tips att googla. Genom att se vilka sökresultat som rankar idag, kan vi se vad Google (baserat på all deras data) anser är liknande intention. Om två eller fler sökord har samma eller liknande sökresultat, kan de grupperas till en grupp.

Bedöm konkurrensen

Efter att ha identifierat de relevanta sökorden och deras sökvolymer samt grupperat dessa är nästa steg att undersöka konkurrensen kring dessa sökord.

Om din webbplats är ny eller inte har stark auktoritet i Googles ögon, kan det krävas en hel del arbete att få höga placeringar för sökord med hög konkurrens.

För att analysera konkurrensen, börja med att göra en Google-sökning på de valda sökorden:

Notera vilka företag som dyker upp. Är det stora, välkända varumärken, eller finns det även mindre spelare som rankar för dessa sökord?

För en djupare analys av konkurrensen, använd verktyg som Ahrefs eller Semrush. Dessa verktyg hjälper dig att förstå webbplatsernas auktoritet som rankar på förstasidan genom att titta på till exempel webbplatsernas Domain Rating (DR), som varierar från 0 (lägst) till 100 (högst). Jämför dessa webbplatser med din egen för att bedöma dina chanser att ranka ur ett auktoritetsperspektiv.

Undvik misstaget att fokusera på för svåra sökord

Det är vanligt för nybörjare inom SEO att fokusera på högkonkurrensutsatta sökord med höga sökvolymer. Det krävs väldiga resurser för att en ny webbplats att synas högst upp för ett väldigt konkurrenskraftigt sökord.

Överväg istället att inledningsvis rikta in dig på mindre konkurrensutsatta sökord med lägre sökvolymer (long-tail sökord). Denna strategi kan leda till snabbare resultat, vilket kan ge dig mer resurser att investera långsiktigt och ta dig an mer konkurrenskraftiga sökord.

Att börja med att satsa på högkonkurrensutsatta sökord, såsom ”skor”, utan att ha den nödvändiga auktoriteten för detta sökord kan resultera i mycket arbete utan märkbara resultat.

Topp 8 bästa verktygen för sökordsanalys

Med hjälp av verktyg för sökordsanalys kan du få fram relevant data kring sökord. Nedan listar jag de bästa verktygen för sökordsanalys.

1. Ahrefs (betalverktyg)

Ahrefs är min personliga (och många andras!) favorit när det kommer till SEO-verktyg. Ahrefs Keywords Explorer har många funktioner för att hitta long-tail sökord och synonymer som man annars inte tänker på.

2. Google Search Console (gratis)

Med Google Search Console kan du se vilka sökord du syns på och får klick ifrån idag. Detta kan vara en guldgruva för att hitta sökord du inte optimerat för. I många fall kan Google ha visat dig för sökord, som du inte ens har tänkt på själv.

Så hittar du dessa sökord i Google Search Console:

 1. Gå in på Google Search Console.
 2. Klicka in på Resultat (Performance om du har webbläsaren på engelska).

Nu ser du vilka sökord du synts på och får trafik från. Du kan sedan filtrera på specifika sidor eller huvudsökord för att se vilka long-tail sökord du missat att nämna på din befintliga sida, eller som du bör skapa en ny sida för. (Kom ihåg, sökintentionen måste matcha).

3. Google Autosuggest (gratis)

När du skriver in ett sökord på Google får du upp relaterade sökningar. Dessa kallas Google Autosuggest och baseras på andra populära sökord som liknar det sökord du skrivit in.

Dessa sökord kan användas som inspiration till att skapa fler sidor eller optimera en viss sida för fler sökord (om det matchar sökintentionen).

Exportera autosuggest

Genom att klicka på ”Report inappropriate predictions” får du upp samtliga förslag och kan enkelt markera och kopiera för att lägga in det i din sökordslista.

Du kan sedan kolla sökvolymen på dessa sökord i sökordsverktyg som Ahrefs för att se sökvolymen. I vissa fall rapporteras 0 i sökvolym, men sökordet har faktiskt sökningar ändå.

4. AnswerSocrates (gratis)

Med hjälp av AnswerSocrates kan du få inspiration till fler sökord AnswerSocrates baseras på sökningar i Google Autosuggest och tar fram

Det finns även alternativ till AnswerSocrates i form av Answer The Public och AlsoAsked. Men dessa verktyg kostar pengar eller ger enbart ett visst antal gratis körningar per dag. Därför föredrar jag AnswerSocrates.

5. Semrush (betalverktyg)

Semrush är ett annat populärt SEO-verktyg som likt Ahrefs har en rad olika funktioner. Bland annat har de ett sökordsverktyg. Med hjälp av Semrush kan du få ut sökvolymen på olika ord.

Du får även likt Ahrefs förslag på närliggande sökord för att få fler idéer på sökord du bör fokusera på.

6. Google Sökordsplaneraren (gratis)

Google har en egen sökordsplanerare (Google Keyword Planner) som riktar sig mot de som ska annonsera med Google Ads. Däremot kan du som vill fokusera på SEO använda detta.

Jag personligen har inte använt sökordsplaneraren på flera år, då jag inte har ett Google Ads-konto som är aktivt. För de som inte spenderar något på Google Ads så ger de väldigt breda spann på sökvolymerna.

Exempel på ”nike skor”:

Har du däremot aktiv annonsering kan detta vara ett verktyg att använda sig av för att få ut data kring sökvolymer på dina sökord.

Värt att notera: Använder man Sökordsplaneraren utan att aktivt annonsera grupperar ofta flera sökords volymer till en och samma volym.

I detta fall blir det svårt att ta ett beslut om vilket sökord som är det viktigaste utifrån sökvolymen.

7. Query Hunter (gratis & betalverktyg)

För dig som har data i Google Search Console kan Query Hunter vara intressant. Med hjälp av Query Hunter, som finns både som ett WordPress plugin och som en Chrome-tillägg kan du direkt se vilka sökord du fått impressions och klick ifrån (visningar) men som du inte nämnt på sidan. Genom att nämna dessa sökord på sidan kan du synas för fler sökord.

8. Ubersuggest (gratis & betalverktyg)

Ubersuggest är ett liknande verktyg som Ahrefs och Semrush. De erbjuder vissa gratiskörningar varje dag, vilket gör det till ett semi-gratis verktyg för sökordsanalys.

Datan för sökvolym (om man jämför mot Ahrefs och Semrush) är inte lika exakta enligt mig, men det är ett verktyg för dig som vill hålla kostnaderna nere.

Få SEO-tips direkt i mejlkorgen