Vad är ett huvudsökord inom SEO?

Ett huvudsökord är ett populärt sökord med hög sökvolym som vanligtvis är svårt att ranka för i sökmotorer. Huvudsökord är också känt som seed keyword, head keyword eller short-tail sökord​​.

Att tänka på med huvudsökord:

  1. Hög sökvolym: Detta innebär att många människor söker på dessa termer. Exempel på huvudsökord kan vara ”skor” eller ”mobiltelefon”. Deras breda natur gör att de lockar en stor mängd sökningar.
  2. Högre konkurrens: På grund av dess popularitet är dessa sökord ofta mycket konkurrensutsatta. Det innebär att många webbplatser försöker ranka högt för dessa sökord, vilket kan göra det svårare att uppnå en hög placering i sökresultaten.
  3. Mindre specifika: Till skillnad från ”long-tail keywords” (långa specifika sökningar), som är mer detaljerade och specifika, är huvudsökord vanligtvis mycket bredare. Detta kan innebära att även om de lockar mycket trafik, kanske den inte alltid är så målinriktad eller kvalitativ som trafiken från mer specifika sökord.

Medan breda huvudsökord kan vara lockande på grund av deras höga sökvolym, kräver de ofta en betydande ansträngning och resurser för att ranka väl, och de ger inte alltid den mest målinriktade eller värdefulla trafiken jämfört med mer specifika long-tail sökord.

Däremot är en anpassad strategi utifrån vilket stadie ditt arbete med SEO och vilken auktoritet du har på din webbplats är att rekommendera. Huvudsökord kan driva stora volymer av trafik och således intäkt.

Få SEO-tips direkt i mejlkorgen


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *