Vad är en 302 redirect?

En 302 redirect är en form av ompekning (omdirigering) som används för tillfällig omdirigering av en URL till en annan. Till skillnad från en 301 redirect som är permanent, signalerar en 302 redirect att den ursprungliga sidan förväntas återgå till sin ursprungliga plats vid en senare tidpunkt. När en 302 redirect används, förstår webbläsare och sökmotorer att flytten är temporär.

När ska man använda 302 ompekningar?

  1. Underhåll eller uppdatering av webbplats: Om en webbsida temporärt är ur funktion för underhåll eller uppdateringar och du vill dirigera användare till en annan sida under tiden.

När ska man inte använda 302 redirects?

  1. Permanent sidflytt: För en permanent flytt av en webbsida bör du istället använda en 301 redirect. Användning av en 302 i sådana fall kan skapa förvirring för sökmotorer och potentiellt påverka sidans ranking negativt.
  2. Konsolidering av liknande innehåll: Om du sammanslår flera sidor med liknande innehåll till en enda sida, är en 301 redirect lämpligare för att överföra länkjuice och ranking.

Få SEO-tips direkt i mejlkorgen


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *