Vad är crawl error inom SEO?

En crawl error inom SEO är situationer där en sökspindel inte kan crawla en URL på en webbplats. Detta kan inträffa av flera anledningar, men vanligtvis indikerar det att URL:en returnerar ett statuskodfel. När en spindel stöter på sådana fel kan den inte samla in eller indexera information från webbsidan, vilket kan påverka webbplatsens synlighet i sökresultaten.

Här är några exempel och konsekvenser av crawl errors:

  1. Statuskod 404 (Hittas inte/Not Found): Detta är kanske det vanligaste felet, där URL:en inte hittas på servern. Detta kan hända om sidan har tagits bort eller om URL:en har ändrats utan en ompekning.
  2. Statuskod 500 (Internal Server Error): Detta fel indikerar problem på servern, vilket förhindrar att boten kan hämta sidan.
  3. Statuskod 403 (Forbidden): Här nekas åtkomst till URL:en, ofta på grund av säkerhetsinställningar på webbservern.
  4. Robots.txt-blockering: Ibland kan en webbplats av misstag instruera sökspindlar att inte crawla vissa sidor via robots.txt-filen, vilket leder till crawl errors.

Att identifiera och korrigera crawl errors är en del av SEO-optimeringen, eftersom dessa fel kan hindra viktiga sidor från att visas i sökresultaten och därmed påverka trafiken och sidans synlighet.​​

Få SEO-tips direkt i mejlkorgen


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *