Vad är interna länkar?

Interna länkar inom SEO är länkar mellan olika sidor inom samma webbplats. De spelar en central roll i att förbättra användarupplevelsen genom att underlätta navigering på webbplatsen och är även viktiga för SEO.

Genom interna länkar kan webbplatser hjälpa sökmotorer att förstå strukturen och relevansen av innehållet på webbplatsen samt fördela sidans auktoritet, ibland benämnd som ”länkkraft”, mellan olika sidor.

Att ha i åtanke vid interna länkar:

  • Användning av ankartexter: Ankartexter bör vara beskrivande och relevanta. De hjälper både användare och sökmotorer att förstå vad länken handlar om. ”Läs mer” är generellt en dålig ankartext.
  • Balans i länkning: Ett naturligt och balanserat användande av interna länkar är viktigt. Överdriven intern länkning kan verka störande och onaturlig, vilket indirekt kan påverka sidans synlighet på Google.
  • Prioritera viktiga sidor: Viktiga sidor bör ha fler interna länkar. Detta hjälper till att öka deras synlighet och auktoritet.
  • Sitewide länkar: Detta är länkar som finns på de flesta eller alla sidor på en webbplats, som i sidfoten eller huvudmenyn. De är användbara för att länka till viktiga sidor, men kan ibland leda till en utspädning av länkkraften. Speciellt ifall man har många
  • Orphan pages: Detta är sidor som inte har några interna länkar som pekar till dem. Dessa sidor kan vara svåra för både användare och sökmotorer att hitta, vilket minskar deras värde och synlighet. Läs om hur du hittar orphan pages.
  • Breadcrumb-navigering: Breadcrumb-navigationen är en form av intern länkning som hjälper användare att förstå och navigera webbplatsens hierarki. De ger en klar väg tillbaka till den överordnade sidan vilket gör att man per automatik får en strukturerad internlänkning mellan olika sidor.

Få SEO-tips direkt i mejlkorgen


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *